Tatry v literatúre

Digitálna knižnica

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Úvod Periodizácia vývoja literatúry

Periodizácia vývoja literatúry

Tlačiť

Literatúra v Tatrách, Tatry v literatúre od najstarších čias po súčasnosť


Región Tatier

Odraz doby a miesta v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

I. Prehistória. Podtatranský pravek

Do príchodu Cyrila a Metoda (od najstarších čias do roku 863)

Spiš

Cecko-Kubernát

 

 

Liptov

Laučík

 

 

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

 

II. Veľká Morava

Od príchodu Cyrila s Metoda po vyhnanie Metodových žiakov (863-888)

Región Tatier

Odraz doby a miesta v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

 

 

 

Liptov

 

 

 

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

 

III. Raný stredovek

Od zániku Veľkej Moravy po vpád Tatárov (907-1249)

Región Tatier

Odraz doby a miesta v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

Cehula-Pastorello
Baráthová

 

 

Liptov

 

 

 

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

Dvořák
Húščava

 

 

IV. Vrcholný stredovek

Od vpádu Tatárov po bitku pri Moháči (1249-1526)

Región Tatier

Odraz doby, miesta, osobností v literatúre

Súdobí miestni skriptori, iluminátori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

Cehula-Pastorello
Baráthová

Spišskosobotská kronika
Spišské modlitby
Konrád zo Skaly útočišťa
Juraj z Kežmarku, Ján zo Spiša
Peter zo Štôly Gašpar Lamprecht z Kežmarku
Tomáš zo Sp. Soboty
popradský richtár Mikuláš

 

Liptov

Kalinčiak
Húščava

Ján Literát
Mikuláš z Liptova

 

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

Dvořák

V. Renesancia. Humanizmus. Reformácia. Kníhtlač

Od bitky pri Moháči po bitku na Bielej hore (1526-1620)

Región Tatier

Odraz doby, miesta, osobností v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

 

Cebanius
Erhard
Erytreus-Roth Leibicensis
Fabinus-Popradský
Filický z Filíc
Horváth-Stančič
Lám
Láni
Nicasius
Thoracnymus-Kabát

 

Liptov

Čaják

Balaša
Mokošíny

 

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

 

VI. Barok. Stavovské povstania. Represálie. Protestantský exil

Od bitky na Bielej hore po tereziánsko-jozefínske reformy (1620-1780)

Región Tatier

Odraz doby, miesta, osobností v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

Baráthová
Hrušovský

Buchholtz
Cuncius
Fabri
Hadbavný
Hojč
Luce
Novák
Pilárik

Bocatius
Speer

Liptov

Hrušovský
Kalinčiak
Rázusová-Martáková
Rysuľa
Socháň

Blasius ml.
Blasius st.
Burius
Čerňanský
Fornet
Jánošík-liptovský loupežník
Luce
Mikulášsky zborník
Mišovič
Mlynárových
Moncovicenus,
Pribiš
Smrtník
Šramko ml.
Šramko st.
Tranovský

Speer

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

 

VII. Osvietenstvo. Klasicizmus. Preromantizmus

Od spoločenských reforiem po almanach Plody a vychádzku na Devín (1780-1836)

Región Tatier

Odraz doby, miesta, osobností v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

Baráthová

Berzevici
Dianiška
Fabrici
Genersich
Glatz
Chalupka
Klein
Klonkai
Madánsky
Mihálik
Slavkovský
Šafárik
Werner

 

Liptov

Rysuľa

Ambrózy
Doležal
Mihálik
Michalko
Srnka
Šoltýs
lt;strong>Šoltýsová
Šulek

Fejérpataky-Belopotocký
Kuzmány

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

Hollý
Kollár
Kuzmány
Palkovič
Šafárik
Tablic

VIII. Romantizmus. Štúrovci. Revolúcia a Jar národov 1848. Bachov absolutizmus

Od almanachu Plody a vychádzky na Devín po koniec Bachovho absolutizmu (1836-1857)

Región Tatier

Odraz doby, miesta, osobností v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

 

Alt
Lindnert

Kráľ (Lučivná)

Liptov

 

Bellovci
Čajak
Droppa
Hodža
Hroboň
Grajchman Kalinčiak
Jančo
Kráľ
Lanštiak
Lehocká
Ondruš
Orfanides
Záturecký

Štúr

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

Dobšinský
Hurban
Chalupka
Nosák-Nezabudov
Sládkovič
Štúr

IX. Matičné obdobie. Rakúsko-uhorské vyrovnanie

Od konca Bachovho absolutizmu po almanach Napred (1857-1871)

Región Tatier

Odraz doby, miesta, osobností v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

 

 

 

Liptov

 

Bachát-Dumný
Hodžová-Hladká
Kello-Petruškin Bellovc
Uram-Podtatranský
Klein-Tesnoskalský

 

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

 

X. Násilná Maďarizácia. Nástup realizmu

Od almanachu Napred po prelom storočia (1871-1900)

Región Tatier

Odraz doby, miesta, osobností v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

Baráthová

Alexander
Binder
Fábry
Hensch

Kukučín
Šoltésová
Vansová

Liptov

 

Bella
Čaják
Guoth
Hviezdoslav
Janoška
Salva
Socháň
Škarvan
Vraný
Zgúth-Vrbický

Hviezdoslav
Lauček

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

Drož
Hálek
Heyduk
Hviezdoslav
Kovalík-Ústiansky
Lauček
Pokorný
Táborský
Vajanský

XI. Prelom storočia. Slovenská moderna. Prvá svetová vojna

Od začiatku storočia po koniec vojny (1900-1918)

Región Tatier

Odraz doby, miesta, osobností v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

 

Cehula-Pastorello
Klein

Roy
Vodrážka

Liptov

Kompiš
Kostolný

Alexy
Hála
Klimo-Hájomil
Lajčiak
Rázus
Rolko
Sekey
Stodola

Krčméry
Havlasa

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

Drozd

XII. Národné oslobodenie. Medzivojnové obdobie v Československej republike

Od vzniku republiky po jej rozbitie (1918-1938)

Región Tatier

Odraz doby, miesta, osobností v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

 

Čapek
Kafka
Štáflová
Wolker

Liptov

 

Bíroš
Brtáň
Gabaj
Haľamová
Harmanové
Chrobák
Jariabek
Kráľ
Plávka
Rázusová-Martáková
Guoth
Rysuľa
Tomko

 

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

Calma-Veselá
Hais-Týnecký
Michaelisová

XIII. Slovenský štát. Druhá svetová vojna. Koniec vojny. Február 1948

Od rozbitia republiky po Február 1948  (1938-1948)

Región Tatier

Odraz doby, miesta, osobností v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

Beňo
Haľamová
Chudík
Korenko
Krno
Silan
Švenková

Sekelj
Silan
Ušák-Oliva

 

Liptov

Bednár
Kovaľová-Kytková
Vrbičan

Brezina,
Juráš
Kovaľová-Kytková
Lenko
Madačov
Schwalbová,
Silan
Strauss
Trombauerová

 

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

Zborovjan
Zweig, Arnold

XIV. Budovanie socialistickej spoločnosti

Od Februára 1948 po November 1989  (1948-1989)

Región Tatier

Odraz doby, miesta, osobností v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

 

Baráthová
Cecko-Kubernát Bohuš
Kapolka
Korcová
Kovalčík
Kuchár
Packa
Rákay
Švenková
Valcerová-Bacigálová

Baláž
Bukovčan
Kondrót
Strážay

Liptov

 

Bendová
Čupka
Jaroš
Laučík
Rúfus

 

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

 

XV. Radikálna Premena životného štýlu

Od Novembra 1989 po prijatie Eura  (1989-2009)

Región Tatier

Odraz doby a miesta v literatúre vôbec

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

 

Hudák
Marec
Otčenáš
Ušák
Vaľko
Vladík

Kuniak

Liptov

 

Dobrovičová
Ondrejková

 

Orava

 

 

 

Tatry všeob.

 

 

 

XVI. Rozprávky, povesti legendy, balady a báje

Región Tatier

Odraz doby, miesta, osobností v literatúre

Súdobí miestni autori a pramene

Iní súdobí autori o tatranskom regióne

Spiš

 

Baráthová
Bočkayová-Vaseková
Grósz
Marec
Rákay
Švorc

Podjavorinská

Liptov

 

Húska
Kráľ
Rysuľa

 

Orava

 

 

Habovštiak

Tatry všeob.

 

 

Cibula
Dobšinský
Domasta
Gärtner-Vaškovičová
Habovštiak
Volfová


 


Copyright © 2020 Tatry v literatúre. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat